Uahistory.info

Наш форум
Написати нам
Зробити стартовою
Додати до обраного
Про нас
Контакти
  Категорії
  Архів новин
Квітень 2018 (3)
Березень 2018 (2)
Лютий 2018 (3)
Січень 2018 (7)
Грудень 2017 (4)
Листопад 2017 (3)
Жовтень 2017 (1)
Вересень 2017 (4)
Травень 2017 (13)
Лютий 2017 (40)
Січень 2017 (81)
Грудень 2016 (44)
Листопад 2016 (23)
Жовтень 2016 (6)
Вересень 2016 (53)
Серпень 2016 (18)
Липень 2016 (23)
Червень 2016 (100)
Травень 2016 (142)
Квітень 2016 (37)
Березень 2016 (70)
Лютий 2016 (54)
Січень 2016 (10)
Грудень 2015 (110)
Листопад 2015 (20)
Червень 2013 (1)
Травень 2013 (2)
Квітень 2013 (48)
Березень 2013 (81)
Лютий 2013 (6)
Січень 2013 (79)
Грудень 2012 (1)
Листопад 2012 (2)
Жовтень 2012 (1)
Вересень 2012 (94)
Серпень 2012 (160)
Квітень 2012 (13)
Березень 2012 (24)
Лютий 2012 (46)
Січень 2012 (20)
Грудень 2011 (43)
Листопад 2011 (8)
Липень 2011 (2)
Червень 2011 (30)
Травень 2011 (28)
Листопад 2009 (1)
Січень 2008 (1)
Грудень 2007 (13)
Листопад 2007 (2)
Жовтень 2007 (2)
Вересень 2007 (5)
Серпень 2007 (10)
Липень 2007 (1)
 Анатолій ТКАЧЕНКО
МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ: СВІТОГЛЯДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

У  статті  досліджується  процес  виникнення  та  джерела  Магдебурзького права, особливості його поширення на територію України, аналізується історіографія  проблеми,  розглядаються  правовідносини,  що  врегульовувалися  нормами Магдебурзького права у сфері суспільно-правових відносин, управління, судовій сфері, сфері корпоративного права, торгівлі тощо.
Ключові слова:
Магдебурзьке право, локаційна грамота, органи самоврядування,  магістрат,  лава,  рада,  війт,  бурмістр,  магістратські  урядники,  судовий процес і судочинство за Магдебурзьким правом.
Summary
Anatolii Tkachenko. Magdeburg Law in the Lands of Ukraine: Legal Worldview Bases.
In the article author researches the process of origin and source of Magdeburg law as well as the special features of its dissemination over the territory of Ukraine; analyses the historiography of the issue; considers the legal relationships regulated by the norms of Magdeburg law in the spheres of public relations, governance, legal proceedings, company law and commerce etc.
Keywords: Magdeburg law, locator’s charter, bodies of self-government, municipal council, the “lava” box (bench), council, vogt, burgomaster, senior non-
commissioned officer of municipal council, legal procedure and proceeding under Magdeburg law.Розмістив: Admin 13 жовтня 2016 | Переглядів: 1785 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Колодязь без води

Міський колодязь, де вода нестерпно солена, а її кількості не вистачить на забезпечення і однієї сім‘ї – чи це не загадка, вирішення якої хвилює уми, розбурхує уяву навіть сотні століть після його спорудження?

Хто? Навіщо? Чому? Невисокий восьмигранник, що займає одне з найпочесніших місць Кам‘янця на площі Польського ринку біля міської Ратуші і є предмет цих багатостолітніх суперечок і припущень.Розмістив: Admin 17 березня 2016 | Переглядів: 487 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно
Кам’яна споруда Олеського замку виринає з дороги раптово наче застиглий велетень посеред полів, що знайшов собі пристановище на невисокому самотньому пагорбі. Замок є окрасою відомого туристичного маршруту “Золота підкова Львівщини”. Вважають, що Олеський замок є найстарішим в західноукраїнських землях, а його початки сягають XIII ст., коли було зруйновано татаро-монгольською навалою у 1241 p. Пліснеськ. Щоправда, письмових даних про зруйнування Пліснеська не знайдено поки та й у ньому ще частково продовжувало жевріти життя до кінця XIII ст., про що свідчать археологічні дослідження.


Розмістив: Admin 27 лютого 2016 | Переглядів: 2117 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Баал-Шем-Това

(близько 1700 1760)

хасид, кабаліст, цілитель

Упродовж багатьох століть Правобережна Україна і Поділля, Галичина і Волинь були найжвавішими центрами єврейського культурно-релігійного життя. У Бердичеві і Бродах, Дубно і Тульчині, багатьох інших містах і містечках жили тисячі єврейських родин, існували синагоги і школи, навіть своєрідні релігійні академії ішеботи , де здобували освіту майбутні рабини.

Євреї являли один з найважливіших компонентів економічного життя українських земель вже в середні віки, й у наступні століття їхня роль у господарському житті краю тільки зростала. Однак у соціально-культурному відношенні життя єврейських громад було досить замкнутим і відзначалося великим консерватизмом. Рабини, користуючись своєю талмудичною вченістю й умінням тлумачити стародавні тексти Біблії, справляли на єдиновірців величезний вплив. Проте занадто суворе слідування релігійним законам часом вихолощувало сам дух віровчення, хоча біблійні тексти могли бути інтерпретовані не тільки сухо й формально, а й образн о, алегорично.


Розмістив: Admin 29 листопада 2015 | Переглядів: 523 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Петро Могила

(1574 або 1596 – 1647)

церковний і освітній діяч, письменник, митрополит Київський і Галицький, засновник Києво-Могилянської академії

Петро Могила належить до тих людей, чиї імена символізують відродження нації. Біля витоків прославленої далеко за межами України Києво-Могилянської академії поряд з іншими культурними діячами XVII ст. стоїть і Петро Симеонович Могила. Величезною є роль П. Могили й у відновленні православного богослов’я, що майже не змінювалося впродовж століть.

Старші сучасники П. Могили, насамперед Іов Борецький і Мелетій Смотрицький, усвідомили необхідність синтезу православної духовності з досягненнями західної культури. Але саме йому належить честь першої і в цілому вдалої побудови системи східнохристиянської теології на раціонально-логічних засадах. Він зумів використати досягнення католицької теології, ні в чому істотному не поступившись їй.


Розмістив: Admin 10 квітня 2013 | Переглядів: 4589 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Мелетій Смотрицький

(1572 або 1578 – 1633)

церковний діяч, просвітитель, письменник-полеміст, філолог

Ситуація, що склалася на українсько-білоруських землях унаслідок прийняття верхівкою церковної ієрархії Берестейської унії 1596 року, зумовила глибокі протиріччя в серцях віруючих і насамперед освіченої частини православних на теренах польсько-литовської держави.

На боці уніатства були сила, влада і гроші. Православ’я ж, яким воно було в XVI століті у східнослов’янських народів та на Балканах, мало не в усьому (крім хіба що глибини містичного досвіду окремих ченців та іконопису) поступалося католицизмові. Православ’я не мало впорядкованої догматики, розробленої теології та філософських систем, які доповнювали б і поглиблювали богослов’я; не послуговувалося розвиненою літературною традицією, налагодженою системою освіти.

Більшість представників духівництва, мирян України та Білорусії категорично не сприймала унії та підпорядкування папському престолові. Проте їм важко було ґрунтовно й докладно протиставити схоластично відпрацьованій догматиці католицизму істини східної церкви.Розмістив: Admin 10 квітня 2013 | Переглядів: 4423 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Костянтин Острозький

(1526 або 1528 – 1608)

просвітитель, меценат, воєвода київський

XVI сторіччя в історії України мало особливе значення. Це був час завершення формування українського народу, що складався головним чином із нащадків князівств Південної і Південно-Західної Русі: Київського, Чернігівського, Новгород-Сіверського, Переяславського, Галицького і Волинського.

На межі XV – XVI ст. на території лісостепової України, переважно в Середній Наддніпрянщині, значно прискорюється процес етнічної консолідації. Це стимулювалося насамперед трьома жорстокими “викликами” з боку зовнішніх сил. По-перше, татарсько-турецькою агресією, що загрожувала фізичною розправою жителями українських земель; по-друге, польською експансією в Україні, що вела до закріпачення селян та козаків і супроводжувалась утисками православної шляхти, духівництва; по-третє, церковно-культурним тиском католицького духівництва при поширенні влади папства на значну частину українських земель унаслідок Берестейської церковної унії 1596 року.

На тлі процесів національної консолідації в Україні й розгорталася діяльність двох представників династії князів Острозьких, батька Костянтина Івановича і його сина Костянтина-Василя Костянтиновича.


Розмістив: Admin 10 квітня 2013 | Переглядів: 2037 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Роксолана

(1505 – 1561)

улюблена дружина османського султана Сулеймана II Кануні

Образ Роксолани в українській художній літературі, музиці та кіно користується надзвичайною популярністю. Проте уявлення про цю жінку, відомості про життя якої не відзначаються особливою достовірністю й повнотою, а багато в чому мають напівлегендарний характер, далекі від жорстокої історичної правди XVI століття. За деякими даними, вона взагалі була не українкою, а італійкою, проте її зв’язок з Україною видається більш імовірним. Про це свідчить також ім’я, під яким вона ввійшла в історію: адже Роксоланією (від назви древнього сарматського племені роксоланів, що жили в Північному Причорномор’ї та Придніпров’ї в перші сторіччя нашої ери) в епоху Відродження йменували саме землі сучасної України.


Розмістив: Admin 10 квітня 2013 | Переглядів: 3295 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Роксолана

Кажуть, що одружитись по любові не міг жоден із королів… А ось султан, як не дивно, міг. І робив кожен із них це завжди, вибираючи із свого гарему найулюбленішу і найкращу жінку. (А було з кого, бо у султанському гаремі зазвичай було 300 наложниць). Це не означало, що він розпускав гарем – за винятком Сулеймана (чоловіка Роксолани) та останнього турецького султана Мустафи. Але ця жінка була першою і народжувала імперії нащадка… І не мало значення, якого стану нареченої батьки – багаті чи бідні, впливові чи зовсім ні, генерали чи хлібороби… Важливим був лише один нюанс: султаншею могла стати жінка, яка до цього жодного разу не була продана будь-кому за гроші. Лише подарована. Саме така щаслива випадковість, що їх подарували, а не продали до гарему татарські поневолювачі, і зіграла щасливу долю у житті наших землячок – Роксолани, Надії, Марії та Любові, захоплених у полон.Розмістив: Admin 5 березня 2013 | Переглядів: 2665 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Замлинський В. ІОВ БОРЕЦЬКИЙ

В протоколах львівського Ставропігіального братства п ід роком 1604-м записано, що «принятый был от всего братства до школы за ректора Іоан Борецкий, которому братя подали в моц школу, также и порядки школьные и поступили му на каждый квартал давати по золотых польских 10, за що он, подяковавши братиям, таковую контентацию за вдячне принял и оферовался детей и грецкого и латынского языка учити».


Розмістив: Admin 3 березня 2013 | Переглядів: 1190 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно
[1] 2 3 4 5
  Популярні
  Опитування
Чому українці часто соромляться визнавати себе українцями?
Бо не знають своєї історії
Тому що українці це виключно злочинці, повії та інші маргінали
Бути росіянином, поляком чи американцем більш престижно
Loading
  Вхід на сайт
ПЕРЕКЛАДАЧ ОНЛАЙН
Copyright © 2005-2017 by Mykola Vitenko
Прикарпатський порталНовиниПогодаАвто Спорт Реферати Аукціон ТуризмМобільний світФорумОголошенняКаталогРекламаГороскопиПошта РоботаЧатиМагазинФiнансиПошукКомп'ютериЛистівкиЗнайомстваБлогиАнекдотиМузикаФотоРадіоМистецтвоХобіРозсилкиРайониВідеоАкціїТелегiдБiблiотекаIсторiяМагазиниТоп 100ЩоденникиПрограмиУкраїнський проектПрикарпатська ледіУкраїнський жіночий порталНерухомість ПрикарпаттяПортал українських колекціонерів УКРАЇНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ ПОРТАЛКОМПЮТЕРНА УКРАЇНАMAN.IF.UAУкраїнська хатаТУРИСТИЧНИЙ ПОРТАЛ