Uahistory.info

Наш форум
Написати нам
Зробити стартовою
Додати до обраного
Про нас
Контакти
  Категорії
  Архів новин
Квітень 2018 (3)
Березень 2018 (2)
Лютий 2018 (3)
Січень 2018 (7)
Грудень 2017 (4)
Листопад 2017 (3)
Жовтень 2017 (1)
Вересень 2017 (4)
Травень 2017 (13)
Лютий 2017 (40)
Січень 2017 (81)
Грудень 2016 (44)
Листопад 2016 (23)
Жовтень 2016 (6)
Вересень 2016 (53)
Серпень 2016 (18)
Липень 2016 (23)
Червень 2016 (100)
Травень 2016 (142)
Квітень 2016 (37)
Березень 2016 (70)
Лютий 2016 (54)
Січень 2016 (10)
Грудень 2015 (110)
Листопад 2015 (20)
Червень 2013 (1)
Травень 2013 (2)
Квітень 2013 (48)
Березень 2013 (81)
Лютий 2013 (6)
Січень 2013 (79)
Грудень 2012 (1)
Листопад 2012 (2)
Жовтень 2012 (1)
Вересень 2012 (94)
Серпень 2012 (160)
Квітень 2012 (13)
Березень 2012 (24)
Лютий 2012 (46)
Січень 2012 (20)
Грудень 2011 (43)
Листопад 2011 (8)
Липень 2011 (2)
Червень 2011 (30)
Травень 2011 (28)
Листопад 2009 (1)
Січень 2008 (1)
Грудень 2007 (13)
Листопад 2007 (2)
Жовтень 2007 (2)
Вересень 2007 (5)
Серпень 2007 (10)
Липень 2007 (1)
 
Зародження історичної думки в Україні (від Нестора 
Українська історіографія ХІХ ст. Перші історичні ш 
Михайло Грушевський і його концепція історії Украї 
Українська народницька і державницька течії в істо 
Радянська історична наука в Україні 
Українська історична думка в діаспорі 
Нове бачення української історії в добу національн 
Проблеми сучасної української історіографії ВАСИЛЕНКО
Микола Прокопович
(1866-1935)

Відомий український вчений-історик, правознавець, політичний і громадський діяч, один із фундаторів Української академії наук

Микола Прокопович Василенко прожив складне і багате на події життя. Відданий науці, талановитий учений ніколи не стояв осторонь загальнодемократичного руху, поєднував наукову роботу з громадською діяльністю та участю у процесах національно-державного будівництва. Послідовний прихильник ідеї автономії Української держави, М. Василенко за свої переконання був безпідставно засуджений, відбував покарання як за часів імперської Росії (1908-1909), так і в радянські часи (1923-1924).Розмістив: Admin 1 грудня 2015 | Переглядів: 523 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

БАГАЛІЙ Дмитро Іванович (1857-1932)

видатний учений-історик, заслужений професор, відомий лектор, член Державної ради, ректор Харківського університету (1906), голова історико-філологічного відділу УАН (1918), один із фундаторів Української АН

Дмитро Іванович Багалій народився 7 листопада 1857 р. у родині київського ремісника-лимаря. Він рано залишився сиротою і виховувався у багатодітній сім'ї своєї тітки по матері. Прибуток від невеличкого дерев`яного флігеля (материнської спадщини) допоміг Дмитрові Багалію здобути початкову освіту, а виняткове працелюбство та природні здібності дали йому змогу закінчити 1876 р. Другу київську гімназію із золотою медаллю.Розмістив: Admin 1 грудня 2015 | Переглядів: 541 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

АНТОНОВИЧ Володимир Боніфатійович (1834-1908)

Випускник Імператорського університету Св. Володимира (1860 p.), видатний історик, археолог, етнограф, публіцист і громадський діяч, доктор російської історії, ординарний професор, один з ідеологів українського національно-визвольного руху другої половини XIX ст.Розмістив: Admin 1 грудня 2015 | Переглядів: 659 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

(1834 – 1908)

історик, археограф, археолог, етнограф

Володимиру Боніфатійовичу Антоновичу, історику, фольклористу, етнографу й археологу, судилося бути організатором і натхненником першого всеукраїнського, з центром у Києві, суспільно-культурного руху. При цьому він став основоположником і патріархом української історичної школи, з якої вийшов ряд чудових учених, зокрема М. Грушевський.


Розмістив: Admin 30 листопада 2015 | Переглядів: 873 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Володимир Антонович

(1834 – 1908)

історик, археограф, археолог, етнограф

Володимиру Боніфатійовичу Антоновичу, історику, фольклористу, етнографу й археологу, судилося бути організатором і натхненником першого всеукраїнського, з центром у Києві, суспільно-культурного руху. При цьому він став основоположником і патріархом української історичної школи, з якої вийшов ряд чудових учених, зокрема М. Грушевський.


Розмістив: Admin 30 листопада 2015 | Переглядів: 756 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Нестор

(близько 1056–1113)

святий; давньоруський письменник і літописець

Біля джерел вітчизняної історіографії стоїть велична, відома багатьом по знаменитій скульптурі М. Антокольського, постать преподобного Нестора-літописця. Він був ченцем Києво-Печерського монастиря, жив у другій половині XI – на початку XII ст. За переказами, в той час, коли Антоній, засновник Печерського монастиря, присвятив себе німотності в печері, а продовжувач його справи Феодосій займався облаштуванням обителі, збираючи кошти на спорудження храму Успіння Пресвятої Богородиці, на початку 1070-х років до них прийшов благочестивий юнак, який хотів прийняти чернечий постриг. Залишившись при монастирі, цей послушник невдовзі прославився доброчинністю, упокореністю і працею. Після смерті Антонія і Феодосія, одразу після 1074 p., він прийняв постриг від преподобного Стефана, ігумена П ечерського, а пізніше був висвячений у сан диякона.


Розмістив: Admin 5 квітня 2013 | Переглядів: 3252 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Галаган В. ОЛЕКСАНДРА ЄФИМЕНКО

Серед видатних українських істориків кінця XIX – першої половини XX ст. одне з найпочесніших місць належить Олександрі Яківні Єфименко – історику, етнографу, педагогу, яка своїм дослідницьким талантом, глибокою ерудицією, різнобічністю творчих інтересів і блискучим стилем викладу матеріалу здобула заслужену повагу не лише з боку науковців, а й широкої громадськості. І цілком слушними є слова професора С. Платонова, який, виступаючи на ювілеї з нагоди 40-річчя наукової діяльності О. Єфименко, що відзначався у стінах рідних їй Бестужевських жіночих курсів, сказав про її почесне місце серед великих істориків і, звертаючись до ювілярки, наголосив: «Природа обдарувала вас з дивовижною щедрістю: вона дала, Вам рідкісну логічну здібність і здатність юридично мислити, дар художньої уяви й чудовий стиль. Вона дала вам величезну працездатність і такі необхідні витримку і скромність...».Розмістив: Admin 4 квітня 2013 | Переглядів: 3885 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Іваненко А. Дмитро яворницький

Дмитро Іванович Яворницький – одна з найсвоєрідніших постатей в українській науці. Все своє творче життя він присвятив дослідженню історії запорозького козацтва, любов до якого зародилася ще в дитячі роки. Однак, як справедливо зазначав М. Рильський, «це був учений-діяч з дуже широким колом інтересів: історик, археолог, фольклорист, етнограф, лексикограф, письменник, прозаїк, що пробував свою силу і у віршуванні. Але в центрі його уваги була історія Запорожжя, в яку він був просто закоханий». Яворницький – не тільки видатний учений, автор багатьох праць, а й педагог, що виховав цілу плеяду науковців – археолога В. Грінченка, історика П. Матвієвського, історика і етнографа К. Гуслистого та ін.Розмістив: Admin 3 квітня 2013 | Переглядів: 2543 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Войцехівська І. Володимир Iконников

Визначаючи роль і місце Володимира Степановича Іконникова в українській історичній науці, «Енциклопедія українознавства» характеризує його як «видатного історика», праці якого й досі не втратили свого наукового значення.

Він, випускник Київського університету (віддав йому згодом 40 літ свого життя), член Російської Академії наук, був і одним з фундаторів та першим незмінним головою Історичного товариства Нестора-літописця, а також головою Археографічної комісії ВУАН, яка зробила вагомий внесок у розвиток української історичної науки, зокрема історіографії, джерелознавства та археографії.Розмістив: Admin 16 березня 2013 | Переглядів: 1499 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Пономаренко Н., Сергієнко Г. МИХАЙЛО МАКСИМОВИЧ

Перший ректор Київського університету Михайло Олександрович Максимович посідає одне з чільних місць серед видатних мислителів, учених і просвітителів України. Завдяки енциклопедичній освіченості сучасники називали його «українським Ломоносовим», У ті далекі часи, коли Україна несла тяжке ярмо неволі в Російському царстві, він невтомно працював для її духовного визволення, національного і культурного відродження.Розмістив: Admin 11 березня 2013 | Переглядів: 3067 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно
1 2 [3] 4 5 6
  Популярні
  Опитування
Чому українці часто соромляться визнавати себе українцями?
Бо не знають своєї історії
Тому що українці це виключно злочинці, повії та інші маргінали
Бути росіянином, поляком чи американцем більш престижно
Loading
  Вхід на сайт
ПЕРЕКЛАДАЧ ОНЛАЙН
Copyright © 2005-2017 by Mykola Vitenko
Прикарпатський порталНовиниПогодаАвто Спорт Реферати Аукціон ТуризмМобільний світФорумОголошенняКаталогРекламаГороскопиПошта РоботаЧатиМагазинФiнансиПошукКомп'ютериЛистівкиЗнайомстваБлогиАнекдотиМузикаФотоРадіоМистецтвоХобіРозсилкиРайониВідеоАкціїТелегiдБiблiотекаIсторiяМагазиниТоп 100ЩоденникиПрограмиУкраїнський проектПрикарпатська ледіУкраїнський жіночий порталНерухомість ПрикарпаттяПортал українських колекціонерів УКРАЇНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ ПОРТАЛКОМПЮТЕРНА УКРАЇНАMAN.IF.UAУкраїнська хатаТУРИСТИЧНИЙ ПОРТАЛ