Uahistory.info

Наш форум
Написати нам
Зробити стартовою
Додати до обраного
Про нас
Контакти
  Категорії
  Архів новин
Квітень 2018 (3)
Березень 2018 (2)
Лютий 2018 (3)
Січень 2018 (7)
Грудень 2017 (4)
Листопад 2017 (3)
Жовтень 2017 (1)
Вересень 2017 (4)
Травень 2017 (13)
Лютий 2017 (40)
Січень 2017 (81)
Грудень 2016 (44)
Листопад 2016 (23)
Жовтень 2016 (6)
Вересень 2016 (53)
Серпень 2016 (18)
Липень 2016 (23)
Червень 2016 (100)
Травень 2016 (142)
Квітень 2016 (37)
Березень 2016 (70)
Лютий 2016 (54)
Січень 2016 (10)
Грудень 2015 (110)
Листопад 2015 (20)
Червень 2013 (1)
Травень 2013 (2)
Квітень 2013 (48)
Березень 2013 (81)
Лютий 2013 (6)
Січень 2013 (79)
Грудень 2012 (1)
Листопад 2012 (2)
Жовтень 2012 (1)
Вересень 2012 (94)
Серпень 2012 (160)
Квітень 2012 (13)
Березень 2012 (24)
Лютий 2012 (46)
Січень 2012 (20)
Грудень 2011 (43)
Листопад 2011 (8)
Липень 2011 (2)
Червень 2011 (30)
Травень 2011 (28)
Листопад 2009 (1)
Січень 2008 (1)
Грудень 2007 (13)
Листопад 2007 (2)
Жовтень 2007 (2)
Вересень 2007 (5)
Серпень 2007 (10)
Липень 2007 (1)
 
Початки цивілізації в Україні 
Розселення слов’ян. Київська Русь 
Галицько-Волинська держава 
Українські землі під владою Литви і Польщі 
Визвольна війна українського народу середини XVII 
Україна під владою імперій 
Державне відродження України в 1917 – 1920 рр. 
Україна у складі СРСР (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) 
Західна Україна у 1919 – 1939 рр. 
Україна у Другій світовій війні 
УРСР у 1945 – 1991 рр. 
Відродження і розбудова незалежної України 
Історія української діаспори 
Козаччина Польсько-українські відносини у Галичині у 1902 – 1914 рр.: боротьба за український університет

Микола Вітенко

Українські студенти Львівського університету одними з перших зазнали переслідувань за національними ознаками. Ці переслідування пропагувалися окремими викладачами – активними ідеологами та прихильниками «вшехполяків» С.Грабськи м та С.Гломбінськи м. Проте, зростаючий національний тиск поляків зробив, на нашу думку, і деякі позитивні впливи на українців. На захист своїх інтересів українці почали створювати власні політичні та громадські організації. Першою активізувалася українська молодь. З 1900 р., на противагу польським спортивним товариствам виникають «Січ» та “Сокіл” – спортивно-пожежні товариства. Цього ж і в наступні п’ять років мережа осередків «Січі»   та «Сокола» покрила всю Східну ГаличинуРозмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 1878 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Перебудова радянського суспільства, як основа переходу від авторитаризму до демократії (1985-1991 рр.)

Достатньо довгий період історії України була невід’ємною складовою Росії (як в імперські часи, так і в період існування СРСР). Тому формування української політичної структури безпосередньо пов’язане з тими політичними процесами, які відбувалися на території Росії. Своєрідної ваги українським будівничим силам надав період перебудови, який вкоренив в суспільній свідомості ідеї демократії, гласності та гуманізму. Саме тому ми розглядаємо перебудовчий період, як основу переходу від авторитаризму до демократії. Цим і визначається проблематика даного розділу.Розмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 3913 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Список використаних джерел та літератури

Джерела

1.        Горбачов М.С. Жовтень і перебудова: революція продовжується. – К.: Політвидав України, 1987. – 64 с.Розмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 1397 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Витоки та особливості характеристики авторитаризму в Україні

90-ті роки ХХ ст. для України мають особливе значення. Доба, в якій ми живемо, є перехідним періодом – від тоталітаризму до демократії, командної економіки до ринкової. Таке визначення перехідного періоду сформоване тому, що Радянський Союз вважають тоталітарною державою. А оскільки Україна довгий історичний проміжок часу була складовою Росії, то витоки і особливості характеристичної політичної системи напряму пов’язані умовами розвитку самої держави ( тобто України ) .Розмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 1965 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Верховна Рада України як інститут парламентської влади

В статті 75 Конституції України зазначається, що “єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України”. Віддаленими прототипами сучасного українського парламенту можна вважати Козацьку Раду Запорізької Січі та Центральну Раду часів Української Народної Республіки. Однак обидва ці органи формувалися шляхом непрямих виборів, у першому випадку – за станово-майновою ознакою, а в другому – за квотами від партій і громадських організацій. Сучасна Верховна Рада бере свій початок від Верховної Ради УРСР, запозичивши в неї назву, структурну побудову, чисельність депутатів і принципи виборчого права.Розмістив: Admin 19 лютого 2012 | Переглядів: 1862 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Голодомор 1932 – 1933 рр. і Західна Україна

Польська держава стала інструментом поневолення українського народу. Кінець 20-х — початок 30-х рр. ознаменувався новим небувалим погромом українства. З початком світової економічної кризи в 1929 р. відновилась польська колонізація Західної України. В українські села прибували десятки тисяч польських колоністів, які одержали парцельовану землю. Посилилась антиукраїнська спрямованість польської політики. Восени 1930 р. пілсудчики приступили до широкомасштабної «пацифікації» українського населення. У ході пацифікації було заарештовано більше двох тисяч українців. Від кривавих розправ померли десятки чоловік, тисячі тяжко поранено.Розмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 2047 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Сутність та зміст законодавчого процесу

Діяльність парламентів визначає характер і зміст парламентаризму. Парламентаризм - це система такої взаємодії держави і суспільства, для якої характерними є визнання провідної або, в наш час, особливої і достатньо суттєвої ролі в здійсненні державно-владних функцій загальнонаціонального постійно діючого представницького органу. Таке визначення парламентаризму означає, що його не слід пов`язувати з якимись конкретними формами державного правління. Явище парламентаризму в тій чи іншій формі притаманне кожній демократичній країнРозмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 1411 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Сутність та зміст законодавчого процесу

Діяльність парламентів визначає характер і зміст парламентаризму. Парламентаризм - це система такої взаємодії держави і суспільства, для якої характерними є визнання провідної або, в наш час, особливої і достатньо суттєвої ролі в здійсненні державно-владних функцій загальнонаціонального постійно діючого представницького органу. Таке визначення парламентаризму означає, що його не слід пов`язувати з якимись конкретними формами державного правління. Явище парламентаризму в тій чи іншій формі притаманне кожній демократичній країнРозмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 1664 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Проблеми та шляхи реформування законотворчої діяльності Верховної Ради України

Події жовтня – грудня 2004 р. в Україні, які одержали назву Помаранчевої революції, стали ознакою політичної кризи у державі, засвідчили наявність значного розриву між широкими масами населення та владою. Цей розрив найбільш відчутним був у світоглядній та соціально-економічній сферах і був закріплений можливостями впливати на законодавчий процес шляхом фальсифікацій результатів парламентських та президентських виборів. Після повторного голосування другого туру президентських виборів і перемоги на них В. А. Ющенка стало очевидним, що з метою уникнення в майбутньому таких політичних криз необхідне реформування не лише механізму управління, перерозподілу повноважень між гілками влади, але й реформування законодавства у сфері процедури прийняття законів.Розмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 1770 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Вплив політичних партій на законодавчий процес у парламенті України

Згідно статті 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам   України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України. Така ситуація породжує нерівномірне розмежування повноважень між гілками влади. Варто відзначити, що український парламент - Верховна Рада України, - який, відповідно до Конституції, є єдиним законодавчим органом держави, здійснює регулювання широкого кола суспільних відносин. Закони створюють ґрунтовну базу для наступного формування політики в кожній важливій сфері. Тому дослідження різноманітних характеристик результатів законотворення є важливим для розуміння того, як будується фундамент політичного процесуРозмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 1623 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно
1 2 3 ... 47 [48] 49 50
  Популярні
  Опитування
Хто такі учасники ОУН-УПА?
Юнаки, яких обманули і кинули помирати
Ганебне явище української історії
Патріоти України
Loading
  Вхід на сайт
ПЕРЕКЛАДАЧ ОНЛАЙН
Copyright © 2005-2017 by Mykola Vitenko
Прикарпатський порталНовиниПогодаАвто Спорт Реферати Аукціон ТуризмМобільний світФорумОголошенняКаталогРекламаГороскопиПошта РоботаЧатиМагазинФiнансиПошукКомп'ютериЛистівкиЗнайомстваБлогиАнекдотиМузикаФотоРадіоМистецтвоХобіРозсилкиРайониВідеоАкціїТелегiдБiблiотекаIсторiяМагазиниТоп 100ЩоденникиПрограмиУкраїнський проектПрикарпатська ледіУкраїнський жіночий порталНерухомість ПрикарпаттяПортал українських колекціонерів УКРАЇНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ ПОРТАЛКОМПЮТЕРНА УКРАЇНАMAN.IF.UAУкраїнська хатаТУРИСТИЧНИЙ ПОРТАЛ