Uahistory.info

Наш форум
Написати нам
Зробити стартовою
Додати до обраного
Про нас
Контакти
  Категорії
  Архів новин
Квітень 2018 (3)
Березень 2018 (2)
Лютий 2018 (3)
Січень 2018 (7)
Грудень 2017 (4)
Листопад 2017 (3)
Жовтень 2017 (1)
Вересень 2017 (4)
Травень 2017 (13)
Лютий 2017 (40)
Січень 2017 (81)
Грудень 2016 (44)
Листопад 2016 (23)
Жовтень 2016 (6)
Вересень 2016 (53)
Серпень 2016 (18)
Липень 2016 (23)
Червень 2016 (100)
Травень 2016 (142)
Квітень 2016 (37)
Березень 2016 (70)
Лютий 2016 (54)
Січень 2016 (10)
Грудень 2015 (110)
Листопад 2015 (20)
Червень 2013 (1)
Травень 2013 (2)
Квітень 2013 (48)
Березень 2013 (81)
Лютий 2013 (6)
Січень 2013 (79)
Грудень 2012 (1)
Листопад 2012 (2)
Жовтень 2012 (1)
Вересень 2012 (94)
Серпень 2012 (160)
Квітень 2012 (13)
Березень 2012 (24)
Лютий 2012 (46)
Січень 2012 (20)
Грудень 2011 (43)
Листопад 2011 (8)
Липень 2011 (2)
Червень 2011 (30)
Травень 2011 (28)
Листопад 2009 (1)
Січень 2008 (1)
Грудень 2007 (13)
Листопад 2007 (2)
Жовтень 2007 (2)
Вересень 2007 (5)
Серпень 2007 (10)
Липень 2007 (1)
 На честь 160-річчя Каменяра: НБУ презентував пам'ятні банкноти, присвячені ювілею Івана Франка
Національний банк України з 01 вересня 2016 року вводить в обіг пам’ятну банкноту номінальною вартістю 20 гривень, присвячену 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Франка Івана Яковича.
Тираж пам’ятних банкнот – один мільйон штук. Для їх нумерування використано серію ЦБ з номерами 0000001 – 1000000.
Розмір банкноти – (69х130) мм. Переважаючий колір банкноти – зелений.
Нагадаємо, що пам’ятні банкноти – це особливий вид банкнотної сувенірної продукції, присвячений знаковим подіям в історії та культурі країни.
Пам'ятні банкноти номінальною вартістю 20 гривень є законним платіжним засобом на території України, обов'язкові до приймання без будь-яких обмежень за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами на всій території України до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів і функціонують в обігу разом з банкнотами номіналом 20 гривень попередніх років випуску.
Так виглядає нова 20-гривнева купюра
Опис лицьового боку банкноти
У центральній частині лицьового боку банкноти розміщено портретне зображення Івана Франка, напис “ІВАН ФРАНКО”. У верхній частині банкноти праворуч від портрета розміщено зображення малого Державного Герба України, напис “УКРАЇНА” та факсимільний уривок з твору Івана Франка; у верхній частині поля водяного знака надрукований напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, під ним розміщено підпис Голови Національного банку України та слово “ГОЛОВА”. Усі зазначені елементи дизайну виконані фарбою темно-коричневого кольору.
Праворуч від портрета Івана Франка розміщено оптично-змінне зображення – композиція з числа “160” та напису “років від дня народження”, що має кінематичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від пурпурного кольору до золотисто-зеленого.
Ліворуч від підпису Голови Національного банку України розміщено частину наскрізного елемента – фрагмент зображення цифрового позначення номіналу “20” бузкового кольору.
Біля лівого краю банкноти, у нижньому куті, розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді трикутника темно-оливкового кольору.
У нижньому лівому куті банкноти темно-зеленою та темно-коричневою фарбами надруковано цифрове позначення номіналу “20” (тло цифр наповнене числами “20” та стилізованими зображеннями гривні часів Київської Русі).
Вздовж правого краю банкноти вертикально розміщено напис “ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ” темно-коричневого кольору та негативне зображення цифрового позначення номіналу “20”.
Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.
Опис зворотного боку банкноти
У центральній частині зворотного боку банкноти розташовано зображення будівлі Львівського оперного театру, над яким розміщено напис “ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ”. Колір зображення та напису переходить від зеленого до темно-коричневого.
Вздовж лівого краю банкноти вертикально розміщено напис “20 ГРИВЕНЬ 20” зеленого кольору.
У правому верхньому куті розміщено частину наскрізного елемента – фрагмент зображення цифрового позначення номіналу “20” бірюзового кольору.
У правому нижньому куті – зображення цифрового позначення номіналу “20” зеленого кольору, ліворуч від якого розміщено рік затвердження зразка банкноти “2016”.
У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу “20”, виконане тонкою негативною лінією.
Серійний номер надруковано двічі: горизонтальний – фарбою червоного кольору у нижній частині банкноти; вертикальний – виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків фарбою чорного кольору вздовж правого краю банкноти.
Кожний номер складається з двобуквеної серії та семизначного номера.
Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.
Характеристика елементів захисту
Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із світло-зеленим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.
1. Багатотоновий водяний знак – зображення портрета ІВАНА ФРАНКА, що повторює портретне зображення, надруковане на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.
2. Світлій елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу, розміщене горизонтально в правій нижній частині багатотонового водяного знака. Зображення видиме під час розглядання банкноти проти світла.
3. Захисні стрічки:
3.1. Занурена в товщу паперу полімерна стрічка, видима праворуч від портрета Івана Франка під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла під час розглядання банкноти проти світла видно (у звичайному та перевернутому відображеннях) зображення: “20 ГРН”, тризуб і цифрове позначення номіналу “20” у два рядки.
3.2. “Віконна” полімерна стрічка зеленого кольору з діагональними білими лініями та кінематичним ефектом, який проявляється при зміні кута нахилу банкноти.
4. Елемент SPARK – композиція з числа “160” та напису “років від дня народження”, що має кінематичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від пурпурного кольору до золотисто-зеленого.
5. Рельєфні елементи – елементи зображень, шорсткість яких відчувається на дотик. Присутні тільки на лицьовому боці банкноти (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротексти).
Для надійного визначення справжності банкноти на дотик окремі елементи мають підвищений рельєф – цифрове позначення номіналу “20” у нижній лівій частині банкноти; горизонтальні штрихи у двох нижніх кутах банкноти; зображення малого Державного Герба України та написи “УКРАЇНА”, “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, “ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ”.
6. Елемент для людей з послабленим зором – рельєфний елемент у вигляді трикутника темно-оливкового кольору, призначений для ідентифікації номіналу банкноти та розміщений у нижньому лівому куті лицьового боку банкноти.
7. Латентне зображення – цифрове позначення номіналу “20”, приховане в двоколірному орнаменті, розташованому по середині правого краю банкноти. Цифри видимі при розгляданні банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на світлому фоні – при розгляданні банкноти з довгої сторони, світлі на темному фоні – при розгляданні банкноти з короткої сторони.
8. Наскрізний елемент (суміщене зображення) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення цифрового позначення номіналу “20”). Фрагменти зображення розміщено: на лицьовому боці банкноти – у верхньому лівому куті; на зворотному боці – у верхньому правому куті.
9. Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна прочитати тільки за допомогою збільшувального скла.
Мікротексти на лицьовому боці банкноти:
напис “УКРАЇНА”, виконаний інтагліо друком негативним мікротекстом, що повторюється чотири рази та обмежує зліва орнамент з латентним зображенням;
напис “ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ”, виконаний інтагліо друком позитивним мікротекстом, що повторюється та обмежує знизу портрет Івана Франка;
напис “НБУ”, виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом з різною товщиною штрихів; мікротекст формує тло у верхньому правому куті банкноти;
напис “20 ГРИВЕНЬ”, виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом, що повторюється та розміщується вздовж правого краю банкноти.
Мікротексти на зворотному боці банкноти:
напис “УКРАЇНА”, виконаний позитивним мікротекстом, що повторюється та формує одну з хвилястих ліній фонової композиції, виконаної орловським способом друку;
цифрове позначення номіналу “20”, виконане негативним мікротекстом, що повторюється та наповнює один з елементів у правій нижній частині фонової композиції, виконаної орловським способом друку;
напис “НБУ”, виконаний позитивним мікротекстом, що повторюється та формує горизонтальну лінію в зображенні будівлі Львівського оперного театру.
10. Орловський друк – спеціальний вид друку, що забезпечує різкий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення.
На лицьовому боці банкноти – цифрове позначення номіналу “20” у нижньому лівому куті банкноти та орнамент з латентним зображенням.
На зворотному боці банкноти – фонові елементи – протикопіювальні та фонові сітки, геометричні елементи у кутах банкноти.
11. Райдужний друк – спеціальний вид друку, що забезпечує поступовий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення (на лицьовому боці – переходи зліва направо у фоновій композиції у правій частині банкноти; на зворотному боці – перехід (від середини до країв) в зображенні будівлі Львівського оперного театру та зліва направо у фрагментах фонової художньої композиції).
12. Протикопіювальна сітка – зображення з тонких ліній, що під час копіювання або сканування банкноти відтворюється у вигляді “муару”. Розташовані на обох боках банкноти.
Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.
"Національний банк має власну нумізматичну програму, яка розпочалася ще у 1995 році. Наші монети відображають історію і традиції українського народу, природу, досягнення, міста, пам’ятки архітектури і видатних особистостей України. У 2006 році Національний банк України випустив срібну та нейзильберову пам’ятні монети "Іван Франкоˮ, присвячені 150-річчю від дня його народження, – зазначив Яків Смолій. – А сьогодні ми представляємо вам результат праці, що тривала майже рік і яка демонструє наші інноваційні технологічні можливості, – пам’ятну банкноту номінальною вартістю 20 гривень".
За словами заступника Голови Національного банку, у світі такий вид продукції, як пам’ятні банкноти є досить популярною справою. Наприклад, пам’ятні банкноти випускають Польща, Білорусь, Казахстан та багато інших країн.
Яків Смолій нагадав, що у 2011 році на честь відзначення 20-ї річниці створення Національного банку України тиражем 1 000 штук була випущена пам’ятна банкнота номінальною вартістю 50 гривень.

"Пам'ятні банкноти буде введено в обіг із 1 вересня 2016 року. Тираж становитиме 1 мільйон штук. Для нумерування банкнот буде використано серію ЦБ. 20 тисяч примірників цих банкнот буде запаковано в сувенірні конверти й вони реалізовуватимуться нашими регіональними управліннями за ціною 31 гривня. Решта реалізовуватимуться за ціною 27 гривень", - сказав Смолій.
За його словами, папір для пам'ятної банкноти виготовлено з додаванням українського льону, що дозволило знизити витрати на її виготовлення та підвищити зносостійкість.

До уваги користувачів! У разі відсутності на банкноті захисних елементів або їх невідповідності зазначеним вимогам банкноту слід пред`явити у відповідні відділи грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку України або Управління Національної поліції.
Як наголосив під час заходу заступник Голови Національного банку України Яків Смолій, Національний банк України винайшов можливість відзначити 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка введенням в обіг особливого виду банкнотної продукції, присвяченого знаковим подіям в історії та культурі країни, – пам’ятної банкноти.

ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИГЛЯДУ БАНКНОТИ

Джерело

 (голосів: 1)

Автор: Admin 31 серпня 2016 | Переглянуто: 602 | Коментарів: 0 | Друкувати
  Популярні
  Опитування
Чому українці часто соромляться визнавати себе українцями?
Бо не знають своєї історії
Тому що українці це виключно злочинці, повії та інші маргінали
Бути росіянином, поляком чи американцем більш престижно
Loading
  Вхід на сайт
ПЕРЕКЛАДАЧ ОНЛАЙН
Copyright © 2005-2017 by Mykola Vitenko
Прикарпатський порталНовиниПогодаАвто Спорт Реферати Аукціон ТуризмМобільний світФорумОголошенняКаталогРекламаГороскопиПошта РоботаЧатиМагазинФiнансиПошукКомп'ютериЛистівкиЗнайомстваБлогиАнекдотиМузикаФотоРадіоМистецтвоХобіРозсилкиРайониВідеоАкціїТелегiдБiблiотекаIсторiяМагазиниТоп 100ЩоденникиПрограмиУкраїнський проектПрикарпатська ледіУкраїнський жіночий порталНерухомість ПрикарпаттяПортал українських колекціонерів УКРАЇНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ ПОРТАЛКОМПЮТЕРНА УКРАЇНАMAN.IF.UAУкраїнська хатаТУРИСТИЧНИЙ ПОРТАЛ