Uahistory.info

Наш форум
Написати нам
Зробити стартовою
Додати до обраного
Про нас
Контакти
  Категорії
  Архів новин
Квітень 2018 (3)
Березень 2018 (2)
Лютий 2018 (3)
Січень 2018 (7)
Грудень 2017 (4)
Листопад 2017 (3)
Жовтень 2017 (1)
Вересень 2017 (4)
Травень 2017 (13)
Лютий 2017 (40)
Січень 2017 (81)
Грудень 2016 (44)
Листопад 2016 (23)
Жовтень 2016 (6)
Вересень 2016 (53)
Серпень 2016 (18)
Липень 2016 (23)
Червень 2016 (100)
Травень 2016 (142)
Квітень 2016 (37)
Березень 2016 (70)
Лютий 2016 (54)
Січень 2016 (10)
Грудень 2015 (110)
Листопад 2015 (20)
Червень 2013 (1)
Травень 2013 (2)
Квітень 2013 (48)
Березень 2013 (81)
Лютий 2013 (6)
Січень 2013 (79)
Грудень 2012 (1)
Листопад 2012 (2)
Жовтень 2012 (1)
Вересень 2012 (94)
Серпень 2012 (160)
Квітень 2012 (13)
Березень 2012 (24)
Лютий 2012 (46)
Січень 2012 (20)
Грудень 2011 (43)
Листопад 2011 (8)
Липень 2011 (2)
Червень 2011 (30)
Травень 2011 (28)
Листопад 2009 (1)
Січень 2008 (1)
Грудень 2007 (13)
Листопад 2007 (2)
Жовтень 2007 (2)
Вересень 2007 (5)
Серпень 2007 (10)
Липень 2007 (1)
 Religion and Church / Релігія і церква
Religion and Church
The history of religion in Ukraine is traced back many a century. Ancient people worshipped forces of elements and ancestors' ghosts. Gods like Yarylo, Dazhboh and Perun personified the might of heavens, on earth people were surrounded by evil spirits. But all people were protected by Mother Goddess Berehynia.
With the development of the state system there emerged the need in a different religion. Beginning in 988, prompted by political considerations, Grand Prince Volodymyr resolutely imposed Christianity in Kyiv Rus. In the 11th c. Christianity became the dominant religion, although pagan beliefs persisted in the provinces for some time. In Kyiv, Volodymyr built the church of the Tithe, St. Basil's Church, the Church of our Savior in Berestove. The glorious St. Sophias Cathedral (1037) is rich in mosaic and fresco decorations and icons which were revered by the faithful. With time icons appeared in people's homes and were treated as the most cherished family procession.
Churches were not only places of prayer but also venues of public, business and educational activities.
Alongside parish churches appeared monasteries and convents. The first was the Kyiv Pechersk Lavra Monastery of the Caves (second half of the 11th c.)
In the 12th c. church life and traditions were clearly formed. It was also then that the first differences with Rome were defined, primarily because the Holy See insisted that the divine services be celebrated in Latin. However, the Greek Orthodox East was closer to the religious spirit of the Ukrainian people, the more so that Constantinople didn't mind Church Slavonic, which was easily understood by the common folk.
Meanwhile, Moscow was gaining strength along with Novgorod and Vladimir.
In the 14th c. the territory of the Kyiv gee was split between Lithuania, Poland and Moscovy. In 1458 there appeared two sees – that of Kyiv and the Moscow See. The Galician diocese existed separately.
A Church Council called in 1596 in Brest meant to unite the Orthodox and the Catholic Church. Despite strong protests from the Orthodox side, the Church Union of Brest was endorsed. However, instead of a union between two Churches, there appeared a triple alliance: the Catholic, the Orthodox and the Uniate Church.
In the 18th c. the Kyiv Diocese underwent considerable changes. Gradually, the Ukrainian Church lost its beneficial influence on the country's cultural life. Still, there was the Theological Academy in Kyiv, and 10 seminaries. There were attempts to deliver sermons in Ukrainian and to translate gospels into Ukrainian. P. Kulish translated the Bible in 1870. In 1908 the Holy Synod published the Ukrainian Gospels. The ex¬ponents of total Ukrainization founded a separate Autocephalous Orthodox Church (1919).
 
Релігія і церква
Історія релігії в Україні простежується на багато сторіч назад. Стародавні люди поклонялися силам природи й духам предків. Боги подібно до Ярила, Даждьбога й Перуна, втілювали могутність небес на землі люди були оточені нечистю Але всіх людей захищала богиня-мати Берегиня.
З розвитком державної системи з'явилася потреба в іншій релігії. Починаючи з 988 р., спонукуваний політичними поглядами, князь Володимир Великий силою прийняв християнство в Київській Русі. У XI ст. християнство стало домінуючою релігією, хоча язичницька віра збереглася в провінціях протягом якогось часу. У Києві Володимир побудував Десятинну церкву, церкву Святого Василя, церкву Спасителя в Берестовому. Софіївський.собор (1037) багатий мозаїками і прикрасами, фресками і іконами, які були реставровані віруючими. З часом ікони з'явилися в будинках і розглядалися як найбільш дорога фамільна реліквія.
Церкви були не тільки місцями молитви, але і місцями проведення суспільних, комерційних і освітніх дій.
Поряд з парафіяльними церквами з'явилися чоловічі і жіночі монастирі. Першою була Києво-Печерська лавра (друга половина XI ст.).
У XII ст. церковне життя і традиції були ясно сформовані. Перші відмінності з Римом були визначені, перш за все, тому що священики наполягали, щоб служба проводилися латиною. Проте, грецький православний схід був ближчий до релігійного духу українських людей, тим більше, що Константинополь не був проти слов'янської церкви, що була доступна для розуміння простим народом-
Тим часом, Москва набувала сили разом з Новгородом і Володимиром.
У XIV ст. територія Київської єпархії була розщеплена між Литвою, Польщею і Московією. У 1458 р. з'явилися дві єпархії – Київська і Московська. Галицька єпархія існувала окремо.
Церковна рада зібралась в 1596 р. у Бресті з наміром об'єднати православну і католицьку церкву. Не дивлячись на сильні протести з православної сторони, Брестська унія була підтверджена. Проте, замість об'єднання між двома церквами, там з'явився потрійний альянс: католицької, православної та уніатської церкви.
У XVIII ст. київська єпархія пройшла через значні зміни. Поступово українська церква втратила свій вигідний вплив на культурне життя країни. Ще в Києві була Богословська Академія і 10 семінарій. Були спроби зробити проповіді і перекласти Євангеліє українською мовою. П. Куліш переклав Біблію в 1870 р. У 1908 р. Священний Синод видав українське Євангеліє. Представники повної українізації заснували окрему Автокефальну православну церкву (1919).

Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English. - Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.


 (голосів: 1)

Автор: Admin 25 квітня 2016 | Переглянуто: 495 | Коментарів: 0 | Друкувати
  Популярні
  Опитування
Чому українці часто соромляться визнавати себе українцями?
Бо не знають своєї історії
Тому що українці це виключно злочинці, повії та інші маргінали
Бути росіянином, поляком чи американцем більш престижно
Loading
  Вхід на сайт
ПЕРЕКЛАДАЧ ОНЛАЙН
Copyright © 2005-2017 by Mykola Vitenko
Прикарпатський порталНовиниПогодаАвто Спорт Реферати Аукціон ТуризмМобільний світФорумОголошенняКаталогРекламаГороскопиПошта РоботаЧатиМагазинФiнансиПошукКомп'ютериЛистівкиЗнайомстваБлогиАнекдотиМузикаФотоРадіоМистецтвоХобіРозсилкиРайониВідеоАкціїТелегiдБiблiотекаIсторiяМагазиниТоп 100ЩоденникиПрограмиУкраїнський проектПрикарпатська ледіУкраїнський жіночий порталНерухомість ПрикарпаттяПортал українських колекціонерів УКРАЇНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ ПОРТАЛКОМПЮТЕРНА УКРАЇНАMAN.IF.UAУкраїнська хатаТУРИСТИЧНИЙ ПОРТАЛ