Uahistory.info

Наш форум
Написати нам
Зробити стартовою
Додати до обраного
Про нас
Контакти
  Категорії
  Архів новин
Квітень 2018 (3)
Березень 2018 (2)
Лютий 2018 (3)
Січень 2018 (7)
Грудень 2017 (4)
Листопад 2017 (3)
Жовтень 2017 (1)
Вересень 2017 (4)
Травень 2017 (13)
Лютий 2017 (40)
Січень 2017 (81)
Грудень 2016 (44)
Листопад 2016 (23)
Жовтень 2016 (6)
Вересень 2016 (53)
Серпень 2016 (18)
Липень 2016 (23)
Червень 2016 (100)
Травень 2016 (142)
Квітень 2016 (37)
Березень 2016 (70)
Лютий 2016 (54)
Січень 2016 (10)
Грудень 2015 (110)
Листопад 2015 (20)
Червень 2013 (1)
Травень 2013 (2)
Квітень 2013 (48)
Березень 2013 (81)
Лютий 2013 (6)
Січень 2013 (79)
Грудень 2012 (1)
Листопад 2012 (2)
Жовтень 2012 (1)
Вересень 2012 (94)
Серпень 2012 (160)
Квітень 2012 (13)
Березень 2012 (24)
Лютий 2012 (46)
Січень 2012 (20)
Грудень 2011 (43)
Листопад 2011 (8)
Липень 2011 (2)
Червень 2011 (30)
Травень 2011 (28)
Листопад 2009 (1)
Січень 2008 (1)
Грудень 2007 (13)
Листопад 2007 (2)
Жовтень 2007 (2)
Вересень 2007 (5)
Серпень 2007 (10)
Липень 2007 (1)
 
Джерела з історії України 
Українська історіографія 
Українська археологія 
Українська етнографія 
Історія української філософської та суспільно-полі 
Історія України 
Історія української культури 
Таємниці української історії 
Спеціальні історичні дисципліни та історія України 
Історичні наукові і краєзнавчі конференції Русина О. Українські землі під литовським і польським в олодарюванням (середина XIV – середина XVII ст .)

Україна в переддень Хмельниччини. Цей спокій, однак, був відносним – і не тільки через спорадичні (хай і незначні за своїми масштабами) селянські та міщанські виступи [1]. Він, ніби шар попелу жевріючі вуглини, вкривав ті суперечності, що, врешті-решт, вибухну ли грандіозною Визвольною війною. Саме на зламі 30 – 40-х pp . XVII ст. цілком виразними стали наслідки політики правлячих кіл Корони, в межах якої було об’єднано практично увесь масив українських земель.Розмістив: Admin 26 січня 2013 | Переглядів: 2023 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Русина О. Українські землі під литовським і польським в олодарюванням (середина XIV – середина XVII ст .)

Берестейська церковна унія. Принцип свободи віросповідання особливе значення для Речі Посполитої, і не лише з огляду на приєднання до неї населених «схизматиками» українських земель , а й через бурхливе поширення тут протестантизму. Цей принцип прокламували наступники Сигізмунда- Августа – Генріх Валуа , Стефан Баторій, Сигізмунд III. Проте водночас у країні розгорталася діяльність ордену єзуїтів, які спрямовували свої зусилля на боротьбу з Реформацією. Паралельно вони активно обстоювали ідею церковної унії. Їй, зокрема, була присвячена праця єзуїтського проповідника Петра Скарги «Про єдність церкви Божої» (1577), адресована князю Василю-Костянтину Острозькому . На нього, як і на інших сучасників, цей твір справив помітне враження.


Розмістив: Admin 26 січня 2013 | Переглядів: 2593 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Русина О. Українські землі під литовським і польським в олодарюванням (середина XIV – середина XVII ст .)

 Люблінська унія. Об’єднання Польщі і ВКЛ у «єдину спільну Річ Посполиту», здійснене на сеймі в Любліні (10 січня – 12 серпня 1569 p .), увінчало собою унійні змагання, започатковані в Крево 1385 р. Відтоді було укладено чимало державних угод, але обидві сторони, маючи вдосталь «шкір і печаток (скріплених печатками пергаментних документів. – Авт.), усе-таки не мали унії», точніше, на середину XVI ст. вона залишалася персональною.Розмістив: Admin 26 січня 2013 | Переглядів: 2070 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Русина О. Українські землі під литовським і польським в олодарюванням (середина XIV – середина XVII ст .)

Суспільна стратифікація. Особливістю середньовічних соціумів було те, що в структурі населення переважало селянство. У XIV – XVI ст. частина селян відбувала повинності на користь великих литовських князів і польських королів, а інша частина (її чисельність постійно збільшувалася внаслідок роздачі доменіальних маєтностей) сиділа на приватновласницьких землях, перебуваючи під юрисдикцією своїх володарів.


Розмістив: Admin 26 січня 2013 | Переглядів: 2695 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Русина О. Українські землі під литовським і польським в олодарюванням (середина XIV – середина XVII ст .)

Демографічні и етнокультурні процеси XIV – першої половини XVI ст. «Татарський фактор» активно формував демографічну ситуацію в Україні, особливо у Середньому Подніпров’ї, яке «в перших віках історичного життя українських земель було огнищем політичного, економічного, культурного життя для цілої Східної Європи», а в середині XIII – середині XVI ст. «стало глибоким перелогом, на якім буйно віджила дівича природа, не чуючи над собою важкої руки чоловіка».


Розмістив: Admin 26 січня 2013 | Переглядів: 3109 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Русина О. Українські землі під литовським і польським в олодарюванням (середина XIV – середина XVII ст .)

Московські змагання за українські землі. Пограбування Києва було яскравим виявом агресивної щодо навколишніх східнослов’янських земель політики Московського князівства, яке протягом другої половини XV ст. перетворилося на могутню державу. 1478 р. до її складу увійшла Новгородська земля, а 1485 р. – велике князівство Тверське, один з найголовніших суперників Москви. В результаті під владою Івана III опинився основний масив великоруських земель.


Розмістив: Admin 25 січня 2013 | Переглядів: 1623 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Русина О. Українські землі під литовським і польським в олодарюванням (середина XIV – середина XVII ст .)

Кревська унія. Незважаючи на збереження ординської зверхності над південноруськими землями, їх приєднання до ВКЛ було вагомим успіхом Ольгерда в боротьбі за загальноруський політичний пріоритет, на який у цей період претендувало й Московське князівство. Однак Ольгердові не вдалося істотно послабити впливів Москви. Більше того, наприкінці 1370-х pp . намітилося її зближення з окремими литовськими князями.


Розмістив: Admin 25 січня 2013 | Переглядів: 2915 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Русина О. Українські землі під литовським і польським в олодарюванням (середина XIV – середина XVII ст .)

Однією з характерних рис так званої литовсько-польської доби вітчизняної історії (за винятком останніх 50 – 70-ти років) є її імперсональність. Можна довго дошукуватись причин цього явища, але факт залишається фактом: від середини XIV до середини XV ст. ми маємо хіба що галерею портретів (часом і досить ескізних) литовських князів, а в історії наступного століття, як зазначав М. Грушевський, закарбувались імена лише кількох українців, котрі «грали якусь визначну роль у публічному житті, придбали собі широкий розголос хоч би чисто офіційною дорогою, «службою» державі. Князь Костянтин Іванович Острозький, гетьман Великого князівства Литовського, герой московської війни та пограничної боротьби з татарами; Остафій Дашкович, другий головний пограничник, гроза Орди, – і до сих двох уже не легко добрати третього. Не більше можна вказати людей, які на арені не офіційній, не казенною кар’єрою, а силою своєї ініціативи, індивідуальності здобули собі значення, зробили вплив на сучасне життя. Михайло Глинський ... в початках XVI ст. Потім хіба один Дмитро Вишневецький-Байда, що блискучим, променистим метеором перелетів через українське життя середини XVI ст.»


Розмістив: Admin 25 січня 2013 | Переглядів: 3785 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Київська Русь (продовження)

Інакше не могло і статися. Адже варяги були зовсім нечисленними, а в культурному відношенні стояли дещо нижче від русичів. Хоча спочатку в дружинах Аскольда, Олега і, можливо, Ігоря переважали скандинави, вони невпинно поповнювались русичами, аж поки за Володимира Святославича і Ярослава Мудрого в кінці X – першій половині XI ст. лише поодинокі варяги лишилися серед верхівки княжої дружини. Таким чином, роль варягів на Русі звелася до участі в політичному житті. Що ж стосується економіки та культури, то тут роль була невеликою. Недарма у східнослов’янських мовах практично відсутні скандинавські слова, тоді як останніми роками вчені разом із шведськими виявили чимало руських слів у мовах скандинавів.


Розмістив: Admin 25 січня 2013 | Переглядів: 4035 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Київська Русь

Близько тисячі років тому на величезному обширі Східної Європи народилася перша держава східних слов’ян, яку давньоруські книжники називали Руссю, або Руською землею, а сучасні історики – Київською, або Давньою, Руссю. Оспівана в давньоруських билинах і скандинавських сагах, звеличена вітчизняними літописами, описана в західноєвропейських хроніках та візантійських історичних творах, нанесена на карти арабськими й перськими географами, Київська Русь була однією з найбільших і наймогутніших держав середньовічного світу. Від Білого моря до Чорного, від Карпатських гір до Волги простяглася земля, на якій жили працелюбні й мужні люди. Високого рівня досягла її економіка – землеробство і скотарство, ремесла і промисли, внутрішня й міжнародна торгівля. Вишукані прикраси київських ювелірів не мали рівних у всій Європі, а мед і віск, хутра й шкіра, численні ремісничі вироби вивозилися з Русі до різних країн світу. Руські купці відвідували найголовніші міжнародні торги, часто з’являючись на ринках Константинополя й Палермо, Дамаска і Багдада, Регенсбурга і Праги.


Розмістив: Admin 25 січня 2013 | Переглядів: 3506 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно
[1] 2 3 4 5 6 7 8
  Популярні
  Опитування
Чому українці часто соромляться визнавати себе українцями?
Бо не знають своєї історії
Тому що українці це виключно злочинці, повії та інші маргінали
Бути росіянином, поляком чи американцем більш престижно
Loading
  Вхід на сайт
ПЕРЕКЛАДАЧ ОНЛАЙН
Copyright © 2005-2017 by Mykola Vitenko
Прикарпатський порталНовиниПогодаАвто Спорт Реферати Аукціон ТуризмМобільний світФорумОголошенняКаталогРекламаГороскопиПошта РоботаЧатиМагазинФiнансиПошукКомп'ютериЛистівкиЗнайомстваБлогиАнекдотиМузикаФотоРадіоМистецтвоХобіРозсилкиРайониВідеоАкціїТелегiдБiблiотекаIсторiяМагазиниТоп 100ЩоденникиПрограмиУкраїнський проектПрикарпатська ледіУкраїнський жіночий порталНерухомість ПрикарпаттяПортал українських колекціонерів УКРАЇНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ ПОРТАЛКОМПЮТЕРНА УКРАЇНАMAN.IF.UAУкраїнська хатаТУРИСТИЧНИЙ ПОРТАЛ