Uahistory.info

Наш форум
Написати нам
Зробити стартовою
Додати до обраного
Про нас
Контакти
  Категорії
  Архів новин
Квітень 2018 (3)
Березень 2018 (2)
Лютий 2018 (3)
Січень 2018 (7)
Грудень 2017 (4)
Листопад 2017 (3)
Жовтень 2017 (1)
Вересень 2017 (4)
Травень 2017 (13)
Лютий 2017 (40)
Січень 2017 (81)
Грудень 2016 (44)
Листопад 2016 (23)
Жовтень 2016 (6)
Вересень 2016 (53)
Серпень 2016 (18)
Липень 2016 (23)
Червень 2016 (100)
Травень 2016 (142)
Квітень 2016 (37)
Березень 2016 (70)
Лютий 2016 (54)
Січень 2016 (10)
Грудень 2015 (110)
Листопад 2015 (20)
Червень 2013 (1)
Травень 2013 (2)
Квітень 2013 (48)
Березень 2013 (81)
Лютий 2013 (6)
Січень 2013 (79)
Грудень 2012 (1)
Листопад 2012 (2)
Жовтень 2012 (1)
Вересень 2012 (94)
Серпень 2012 (160)
Квітень 2012 (13)
Березень 2012 (24)
Лютий 2012 (46)
Січень 2012 (20)
Грудень 2011 (43)
Листопад 2011 (8)
Липень 2011 (2)
Червень 2011 (30)
Травень 2011 (28)
Листопад 2009 (1)
Січень 2008 (1)
Грудень 2007 (13)
Листопад 2007 (2)
Жовтень 2007 (2)
Вересень 2007 (5)
Серпень 2007 (10)
Липень 2007 (1)
 
Джерела з історії України 
Українська історіографія 
Українська археологія 
Українська етнографія 
Історія української філософської та суспільно-полі 
Історія України 
Історія української культури 
Таємниці української історії 
Спеціальні історичні дисципліни та історія України 
Історичні наукові і краєзнавчі конференції Вітенко Микола

Польський національно - визвольний рух в Галичині в 1867 – 1914 рр. та становлення українського націоналізму

Історія Польщі тісно пов’язана з історією України. Минуле наших країн має дуже багато спільних чи схожих рис, особливо це стосується ХІХ – початку ХХ ст. В цей період і поляки і українці намагалися відновити свою державність. Активну участь у національному відродженні обох народів взяла діячі “Молодої Польщі” та “Молодої України”, які згодом створили перші політичні партії і повели боротьбу за відновлення незалежності Польщі та України. Польський національно-визвольний рух в цей час був більш активний ніж український. Та українці досить швидко запозичували методи та засоби боротьби у поляків. Особливо активно національно-визвольні рухи поляків і українців проходили у коронному краї Галичини та Лодомерії – провінції Австро-Угорської імперії.

Враховуючи ту роль, яку відіграв для українців польський національний рух, сьогодні, в умовах незалежної України особливо актуальним є вивчення становлення польської національної ідеї в Галичині у 1867 – 1918 рр., коли було створено передумови відновлення Речі Посполитої та незалежної української держави.Розмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 3265 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Вітенко М. Д.

 

Соціально-економічне підґрунтя польсько-українських відносин у містах та містечках Східної Галичини (1880 – 1914 рр.)

На сучасному етапі історичного процесу українська держава переживає значні труднощі, пов’язані зі зміною характеру власності на знаряддя та засоби виробництва з колективного і державного на приватний. Особливо драматично проходить соціальна диференціація населення, утворення його нових верств та категорій населення. Посилення міжнаціональних протиріч у низці областей і особливо в Автономній Республіці Крим має переважно соціально-економічне підґрунтя і виступає випробуванням нашої державності. Все це спонукає істориків до детального аналізу соціально-економічних факторів в минулому українського народу і розробки нових методів вивчення вітчизняної історії, що до певної міри могло б сприяти вирішенню проблем сьогодення.Розмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 1273 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Микола Вітенко

Селянський страйк 1902 р. в Галичині та польсько-українські взаємини

Галичина в кін. ХІХ – поч. ХХ ст. була охоплена рядом важливих політичних й економічних процесів. Вони мали на меті демократизацію суспільства та поширення ринкових відносин. Їх втілення у життя ускладнювалося соціальними та міжнаціональними протиріччями, що мали місце в краї. Безпосереднім проявом загострення ситуації в Галичині став селянський страйк 1902 р. Його передумови, причини та наслідки викликали, викликають і будуть викликати значний інтерес у дослідників. Актуальність вивчення проблеми зумовлена також спорідненістю суспільних процесів, що проходять в сучасній Україні, з тими, які відбувалися біля ста років в “коронному краї Галичини і Лодимерії”.Розмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 3791 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Вітенко Микола

Боротьба за сервітутні права в контексті польсько-українських взаємин у Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)

На сучасному етапі історичного процесу українська держава переживає значні труднощі, пов язані зі зміною характеру власності на знаряддя та засоби виробництва з колективного і державного на приватний. Особливо болюче проходить приватизація землі. Вона супроводжується значними порушеннями чинного законодавства з боку селян та представників влади на місцях, а тому потребує негайного вирішення. Все це спонукає істориків до детального аналізу соціально-економічних факторів в минулому українського народу і розробки нових методів вивчення вітчизняної історії, щоб, до певної міри, могло сприяти вирішенню проблем сьогодення.Розмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 1292 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Вітенко Микола

Взаємини між українськими громадами та польськими поміщицькими дворами у Галичині (кінець ХІХ початок ХХ ст.)

Польсько-українські відносини впродовж багатьох століть були надзвичайно суперечливими, драматичними і коливалися від дружніх до відверто ворожих й антагоністичних. Особливою складністю вони вирізнялися на території Галичини, де наприкінці ХІХ ст., завдяки поступкам австро-угорської монархії, набули якісно нового змісту і переросли з взаємин між окремими особами, соціальними верствами у взаємини власне міжнаціональні. Важливу роль у цьому відіграли стосунки між українськими сільськими громадами та польськими фільварками. Все це спонукає істориків до детального аналізу соціально-економічних факторів в минулому українського народу і розробки нових методів вивчення вітчизняної історії, що до певної міри могло б сприяти вирішенню проблем сьогодення.Розмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 1284 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Микола Вітенко

ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ ТА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.)

Впродовж багатьох століть земля була єдиним засобом до існування багатьох народів. Її нестача викликала і викликає різноманітні міждержавні, міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти, породжує соціальні антагонізми в середині більшості країн світу. В умовах теперішньої модернізації суспільства земля відіграє дещо меншу роль ніж раніше. Вона сама по собі, без сільськогосподарської техніки, робочих рук вартує дуже мало, про що свідчать сотні, а то й тисячі гектарів українських чорноземів порослих бур’яном. Водночас, складна соціально-економічна ситуація у більшості областей півдня України, а також у Автономній Республіці Крим засвідчує вагомий вплив дефіциту землі на перебіг взаємин між різними етно-конфесійними групами нашої держави. Саме тому, особливо актуальним є вивчення науковцями проблем соціально-економічних явищ та процесів у контексті міжнаціональних взаємин. Сукупність більшості сучасних проблем відносин різних національностей у рамках однієї держави мала аналогії у історії взаємин між поляками та українцями у Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.Розмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 1543 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Польсько-українські відносини у Галичині у 1902 – 1914 рр.: боротьба за український університет

Микола Вітенко

Українські студенти Львівського університету одними з перших зазнали переслідувань за національними ознаками. Ці переслідування пропагувалися окремими викладачами – активними ідеологами та прихильниками «вшехполяків» С.Грабськи м та С.Гломбінськи м. Проте, зростаючий національний тиск поляків зробив, на нашу думку, і деякі позитивні впливи на українців. На захист своїх інтересів українці почали створювати власні політичні та громадські організації. Першою активізувалася українська молодь. З 1900 р., на противагу польським спортивним товариствам виникають «Січ» та “Сокіл” – спортивно-пожежні товариства. Цього ж і в наступні п’ять років мережа осередків «Січі»   та «Сокола» покрила всю Східну ГаличинуРозмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 1864 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Проблеми культури Західної України в сучасній українській історіографії

У сучасній вітчизняній історіографії вивчення окупаційного режиму відбувалося на основі архівних матеріалів, раніше недоступних дослідникам, преси, що виходила в часи окупації і містила чимало невідомих фактів, а також документів і матеріалів воєнних і цивільних адміністративних органів влади, які характеризують суспільно-політичну, господарську діяльність окупантів.

Першими переглянули свої підходи до подій воєнної історії П.Брицький, В.Замлинський, В.Коваль, М.Коваль, В.Кучер, В.Король. Вони підняли завісу над багатьма драматичними сторінками війни, українського руху опору.Розмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 1808 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Проблеми культури Західної України в працях радянських істориків

Радянська історіографія обмежувала проблему Другої світової війни переважно військовими і політичними подіями, залишаючи осторонь культурне життя на окупованих землях, що деформувало загальну уяву про характер того драматичного етапу в українській історії. Культурні процеси на окупованих землях радянські історики вивчали через призму ідеологічних стереотипів, тому не мали змоги об'єктивно і неупереджено підійти до вивчення проблемиРозмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 1406 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Діаспорна і зарубіжна історіографія про культурний розвиток західної України в період «нового порядку»

Якщо проаналізувати праці українських істориків, підготовлені у ці роки в діаспорі, то не важко встановити, що їх автори не стільки захищалися від радянської «контрпропаганди» і критики, скільки робили свою професійну справу: на основі різноманітних джерел досліджували різноманітні проблеми історії України періоду Другої світової війни.Розмістив: Admin 4 березня 2012 | Переглядів: 1969 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно
1 [2] 3
  Популярні
  Опитування
Чому українці часто соромляться визнавати себе українцями?
Бо не знають своєї історії
Тому що українці це виключно злочинці, повії та інші маргінали
Бути росіянином, поляком чи американцем більш престижно
Loading
  Вхід на сайт
ПЕРЕКЛАДАЧ ОНЛАЙН
Copyright © 2005-2017 by Mykola Vitenko
Прикарпатський порталНовиниПогодаАвто Спорт Реферати Аукціон ТуризмМобільний світФорумОголошенняКаталогРекламаГороскопиПошта РоботаЧатиМагазинФiнансиПошукКомп'ютериЛистівкиЗнайомстваБлогиАнекдотиМузикаФотоРадіоМистецтвоХобіРозсилкиРайониВідеоАкціїТелегiдБiблiотекаIсторiяМагазиниТоп 100ЩоденникиПрограмиУкраїнський проектПрикарпатська ледіУкраїнський жіночий порталНерухомість ПрикарпаттяПортал українських колекціонерів УКРАЇНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ ПОРТАЛКОМПЮТЕРНА УКРАЇНАMAN.IF.UAУкраїнська хатаТУРИСТИЧНИЙ ПОРТАЛ