Uahistory.info

Наш форум
Написати нам
Зробити стартовою
Додати до обраного
Про нас
Контакти
  Категорії
  Архів новин
Квітень 2018 (3)
Березень 2018 (2)
Лютий 2018 (3)
Січень 2018 (7)
Грудень 2017 (4)
Листопад 2017 (3)
Жовтень 2017 (1)
Вересень 2017 (4)
Травень 2017 (13)
Лютий 2017 (40)
Січень 2017 (81)
Грудень 2016 (44)
Листопад 2016 (23)
Жовтень 2016 (6)
Вересень 2016 (53)
Серпень 2016 (18)
Липень 2016 (23)
Червень 2016 (100)
Травень 2016 (142)
Квітень 2016 (37)
Березень 2016 (70)
Лютий 2016 (54)
Січень 2016 (10)
Грудень 2015 (110)
Листопад 2015 (20)
Червень 2013 (1)
Травень 2013 (2)
Квітень 2013 (48)
Березень 2013 (81)
Лютий 2013 (6)
Січень 2013 (79)
Грудень 2012 (1)
Листопад 2012 (2)
Жовтень 2012 (1)
Вересень 2012 (94)
Серпень 2012 (160)
Квітень 2012 (13)
Березень 2012 (24)
Лютий 2012 (46)
Січень 2012 (20)
Грудень 2011 (43)
Листопад 2011 (8)
Липень 2011 (2)
Червень 2011 (30)
Травень 2011 (28)
Листопад 2009 (1)
Січень 2008 (1)
Грудень 2007 (13)
Листопад 2007 (2)
Жовтень 2007 (2)
Вересень 2007 (5)
Серпень 2007 (10)
Липень 2007 (1)
 
Джерела з історії України 
Українська історіографія 
Українська археологія 
Українська етнографія 
Історія української філософської та суспільно-полі 
Історія України 
Історія української культури 
Таємниці української історії 
Спеціальні історичні дисципліни та історія України 
Історичні наукові і краєзнавчі конференції Перша Українська дивізія Української національної армії в працях істориків діаспори (завершення)

В історію України періоду Другої світової війни окрему сторінку вписала дивізія «Галичина», відома також як Перша Українська дивізія Української Національної Армії (І-ша УД УНА). Поряд з іншими національними військовими формуваннями того часу вона стала однією з ланок у вікових змаганнях українців за створення власної збройної сили. Втім, історія дивізії протягом усього повоєнного часу залишалася однією з найконтроверсійніших проблем вітчизняної історичної науки. Історичну справедливість в даному   випадку   допомагає   встановити   історична та   мемуарна література української діаспори.Розмістив: Admin 8 березня 2012 | Переглядів: 1937 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Перша Українська дивізія Української національної армії в працях істориків діаспори (початок)

В історію України періоду Другої світової війни окрему сторінку вписала дивізія «Галичина», відома також як Перша Українська дивізія Української Національної Армії (І-ша УД УНА). Поряд з іншими національними військовими формуваннями того часу вона стала однією з ланок у вікових змаганнях українців за створення власної збройної сили. Втім, історія дивізії протягом усього повоєнного часу залишалася однією з найконтроверсійніших проблем вітчизняної історичної науки. Історичну справедливість в даному   випадку   допомагає   встановити   історична та   мемуарна література української діаспори.Розмістив: Admin 8 березня 2012 | Переглядів: 2062 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Сучасна українська історіографія про дивізію СС “Галичина”

Вітчизняні історичні дослідження з даної проблеми не є такими насиченими, як праці істориків діаспори. Надзвичайно мала кількість монографічної літератури, поверхневість розвідок ще довший час залишатимуть проблему актуальною. Усі без виннятку статті та праці українських дослідників побачили світ не без допомоги діаспори. Звичайно, позиція дослідників є відмінною від радянської офіційної ідеології, проте є багато в чому схожою до істориків діаспори, що на нашу думку є значним недоліком.Розмістив: Admin 8 березня 2012 | Переглядів: 2217 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Дивізія СС “Галичина” в радянській історіографії

Радянський уряд ніколи не визнав того, що мільйони радянських громадян допомагали німцям у боротьбі з СРСР. Так, само, як ніколи не признався в тому, що мільйони його громадян дезертували з Червоної Армії і воювали проти існуючого режиму. І це зовсім зрозуміло, бо ж признатися в тому — означало б зменшити престиж СРСР в очах західніх союзників.Розмістив: Admin 8 березня 2012 | Переглядів: 1665 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Дивізія СС “Галичина” в джерелах

Історія формування, діяльності та наслідків існування дивізії СС “Галичина” знайшли своє відображення в численних джерелах та історіографії. Джерела умовно можна розділити на дві групи: 1) документи радянського та німецького діловодства; 2) мемуарна література. Матеріали з першої групи зберігаються в ряді архівів України. Зокрема, вони містяться в Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України (ЦДВО України), у Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГОУ) в Києві та Центральному державному історичному архіві України в Львові (ЦДІАУЛ). Серед них переважають трофейні таємні документи німецького командування: повідомлення німецькихокупаційних польових комендатур, рейхсміністерства окупованих східних територій, нацистської служби безпеки (СД). Там само зберігаються доповідні записки керівництва органів Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС), Народного комісаріату депржавнеої безпеки (НКДБ) України та донесення радянських партизанських загонів, які цікавилися справою українських збройних формувань у військах Німеччини. З’ясувати деякі невідомі подробиці створення дивізії дозволяють також пропагандиські листівки й письмові документи сучасників їх фоормування, виявлені в Державному архіві Віннницької області (ДАВО), Державному архіві Львівської області (ДАЛО), Державному архіві Рівненської області (ДАРО)Розмістив: Admin 8 березня 2012 | Переглядів: 2124 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Микола Вітенко

ЕВОЛЮЦІЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ ПОЛЬСЬКИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У1880 – 1914 РР.

  В статті автор вивчає вплив соціально-економічних чинників, і зокрема земельного питання, а також проблеми поглиблення товарно-грошових відносин, на посилення польсько-українського антагонізму у Галичині (1880 – 1914 рр.).Розмістив: Admin 8 березня 2012 | Переглядів: 1836 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Вітенко Микола

Соціально-демографічні процеси в Галичині у кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

В ряді держав сучасної Європи, зокрема Великобританії, Німеччині, Франції та ін., зараз проходять значні етно – демографічні перетворення. Чисельність корінних народів цих країн повільно, але невблаганно зменшується. Натомість, серед населення зростає кількість вихідців з Азії, Африки, держав центральної та Східної Європи. Ці зміни породжують різноманітні міжетнічні зіткнення, несуть в собі загрозу майбутніх соціально-економічних проблем. Останні вже зараз попереджають про себе зростаючим рівнем безробіття та кризою пенсійних систем.

Українська держава теж не стоїть осторонь цих глобальних тенденцій, хоча і має свої специфічні особливості, зокрема проблема народжуваності, значні обсяги еміграції її громадян за кордон. Все це в своїй сукупності змушує по-новому підійти до вивчення соціально-економічних та соціально-демографічних процесів, що відбувалися в історичному минулому українського народу. Особливий інтерес у дослідників викликає проблема трансформації українського суспільства Галичини в кін. ХІХ – поч. ХХ ст., що має багато спільних, чи принаймні схожих, рис з тими явищами, що відбуваються в Україні на сучасному етапі. Її намагалися вивчати вже сучасники Ю. Бачинський та І. Франко
Розмістив: Admin 8 березня 2012 | Переглядів: 1590 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Вітенко Микола

Соціально-демографічні процеси в Галичині у кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

В ряді держав сучасної Європи, зокрема Великобританії, Німеччині, Франції та ін., зараз проходять значні етно – демографічні перетворення. Чисельність корінних народів цих країн повільно, але невблаганно зменшується. Натомість, серед населення зростає кількість вихідців з Азії, Африки, держав центральної та Східної Європи. Ці зміни породжують різноманітні міжетнічні зіткнення, несуть в собі загрозу майбутніх соціально-економічних проблем. Останні вже зараз попереджають про себе зростаючим рівнем безробіття та кризою пенсійних систем.

Українська держава теж не стоїть осторонь цих глобальних тенденцій, хоча і має свої специфічні особливості, зокрема проблема народжуваності, значні обсяги еміграції її громадян за кордон. Все це в своїй сукупності змушує по-новому підійти до вивчення соціально-економічних та соціально-демографічних процесів, що відбувалися в історичному минулому українського народу. Особливий інтерес у дослідників викликає проблема трансформації українського суспільства Галичини в кін. ХІХ – поч. ХХ ст., що має багато спільних, чи принаймні схожих, рис з тими явищами, що відбуваються в Україні на сучасному етапі. Її намагалися вивчати вже сучасники Ю. Бачинський та І. ФранкоРозмістив: Admin 8 березня 2012 | Переглядів: 1676 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Микола Вітенко

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ

ПОДЕННИХ НАЙМИТІВ ТА ДВІРСЬКИХ СЛУГ У ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Сьогодні українська держава перебуває на етапі зміни державного і колективного характеру власності на приватний. Цей процес особливо суперечливо проходить у сфері врегулювання поземельних відносин. Він супроводжується значними порушеннями чинного законодавства з боку селян та представників влади на місцях, сприяє значній майновій та світоглядній диференціації населення. Це спонукає вчених до детального аналізу соціально-економічних факторів в історичній ретроспективі та розробки нових механізмів вивчення вітчизняної історії, що могло би сприяти вирішенню сучасних проблем.Розмістив: Admin 8 березня 2012 | Переглядів: 1571 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Вітенко Микола

Польське велике землеволодіння в Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Галичина була важливим політичним та економічним регіоном Австро-Угорщини. У ній домінуючі позиції зберігали великі землевласники, що відігравали значну роль у тогочасних глобальних суспільних перетвореннях. Не зважаючи на це, в наукових публікаціях інформація про панівну верству “Королівства Галичини і Лодимерії” майже повністю відсутня. Близькість процесів трансформації суспільних відносин, що відбувалися в Галичині у кін. ХІХ – поч. ХХ ст. до тих, які проходять в сучасній Україні робить дане дослідження особливо актуальним.Розмістив: Admin 8 березня 2012 | Переглядів: 2367 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно
[1] 2 3
  Популярні
  Опитування
Чому українці часто соромляться визнавати себе українцями?
Бо не знають своєї історії
Тому що українці це виключно злочинці, повії та інші маргінали
Бути росіянином, поляком чи американцем більш престижно
Loading
  Вхід на сайт
ПЕРЕКЛАДАЧ ОНЛАЙН
Copyright © 2005-2017 by Mykola Vitenko
Прикарпатський порталНовиниПогодаАвто Спорт Реферати Аукціон ТуризмМобільний світФорумОголошенняКаталогРекламаГороскопиПошта РоботаЧатиМагазинФiнансиПошукКомп'ютериЛистівкиЗнайомстваБлогиАнекдотиМузикаФотоРадіоМистецтвоХобіРозсилкиРайониВідеоАкціїТелегiдБiблiотекаIсторiяМагазиниТоп 100ЩоденникиПрограмиУкраїнський проектПрикарпатська ледіУкраїнський жіночий порталНерухомість ПрикарпаттяПортал українських колекціонерів УКРАЇНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ ПОРТАЛКОМПЮТЕРНА УКРАЇНАMAN.IF.UAУкраїнська хатаТУРИСТИЧНИЙ ПОРТАЛ