Uahistory.info

Наш форум
Написати нам
Зробити стартовою
Додати до обраного
Про нас
Контакти
  Категорії
  Архів новин
Квітень 2018 (3)
Березень 2018 (2)
Лютий 2018 (3)
Січень 2018 (7)
Грудень 2017 (4)
Листопад 2017 (3)
Жовтень 2017 (1)
Вересень 2017 (4)
Травень 2017 (13)
Лютий 2017 (40)
Січень 2017 (81)
Грудень 2016 (44)
Листопад 2016 (23)
Жовтень 2016 (6)
Вересень 2016 (53)
Серпень 2016 (18)
Липень 2016 (23)
Червень 2016 (100)
Травень 2016 (142)
Квітень 2016 (37)
Березень 2016 (70)
Лютий 2016 (54)
Січень 2016 (10)
Грудень 2015 (110)
Листопад 2015 (20)
Червень 2013 (1)
Травень 2013 (2)
Квітень 2013 (48)
Березень 2013 (81)
Лютий 2013 (6)
Січень 2013 (79)
Грудень 2012 (1)
Листопад 2012 (2)
Жовтень 2012 (1)
Вересень 2012 (94)
Серпень 2012 (160)
Квітень 2012 (13)
Березень 2012 (24)
Лютий 2012 (46)
Січень 2012 (20)
Грудень 2011 (43)
Листопад 2011 (8)
Липень 2011 (2)
Червень 2011 (30)
Травень 2011 (28)
Листопад 2009 (1)
Січень 2008 (1)
Грудень 2007 (13)
Листопад 2007 (2)
Жовтень 2007 (2)
Вересень 2007 (5)
Серпень 2007 (10)
Липень 2007 (1)
 
Джерела з історії України 
Українська історіографія 
Українська археологія 
Українська етнографія 
Історія української філософської та суспільно-полі 
Історія України 
Історія української культури 
Таємниці української історії 
Спеціальні історичні дисципліни та історія України 
Історичні наукові і краєзнавчі конференції Українська історіографія проблеми феодальної роздробленості Київської Русі ХІІ – ХІІІ століть на сучасному етапі

            Кінець 80-х рр. ХХ століття ознаменувався глибокими змінами в суспільно-політичній думці більшості країн Європи і світу. Не стали винятком у цьому відношенні й Україна. В цей період відчувалася гостра необхідність переосмислення історичного минулого нашого народу. Традиційно прийнято вважати, що започаткувала зміни в українській історіографії стаття О.Білоконя “Чи маємо ми історичну науку?”. В ній автор піддав різкій критиці п’ятичленну формаційну модель історичного розвитку, що була панівною в радянській історіографії, поставив під сумнів тезу про Київську Русь як “колиску”, “спільний корінь” “трьох братніх слов’янських народів”. О.Білокінь вказав на прояви позитивізму в історичних працях українських науковців, відсутність в них глобальних, глибоких висновків та нових моделей розуміння історичного процесу. Думки О.Білоконя дали поштовх до появи цілого ряду нових, з ідеологічної та методологічної точок зору, наукових дослідженьРозмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 5046 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Проблема становлення розвинутого феодалізму в Київській Русі у радянській історіографії

            Тривалий час після утвердження радянської влади в та Україні серед істориків зберігався деякий плюралізм думок щодо державно-політичного устрою Київської Русі загалом та окремих її земель в ХІІ ХІІІ століттях зокрема. До кінця 20-х рр. ХХ ст. продовжували публікуватися дослідження науковців “дореволюційної школи” М.С.Грушевського, К.І.Кавеліна, М.І.Кареєва, М.І.Костомарова, В.О.Ключевського, О.Преснякова т. ін. Водночас в цей період появляються перші роботи істориків – марксистів М.Н.Покровського, М.С.Гуслистого т. ін. Вони започаткували основи формаційного підходу до вивчення історії РосіїРозмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 5 | Коментарі: 0 | детальніше

Феодальна роздробленість Київської Русі у працях дослідників кінця XVIII – початку ХХ століття

            Кінець XVIII ст. ознаменувався становленням історичної науки в Східній Європі. В цей час живуть і активно працюють російські та українські дослідники В Татищев, І.Болтін, М.Карамзін, Ф.Софонович та інші. Вони свою увагу звертали на історію Київської Русі, хоча при цьому часто виходили з різних ідеологічних поглядів та використовували різні аргументи. Об’єднує цих дослідників прагнення до звеличення сильної монархічної влади і, натомість, дещо зневажливе ставлення до сепаратиських тенденцій, які існували на землях Київської Русі в ХІІ – ХІІІ ст., прагнення показати в невигідному ракурсі політику удільних князів. Зокрема В.Татищев та І.Болтін розглядають вказаний період виключно негативно, як “час розпаду єдиної держави і єдиного народу”, викликаного суб’єктивними причинами – особистими амбіціями князів, відсутністю чіткої системи престолонаслідуванняРозмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 2016 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Джерела до вивчення питань феодальної роздробленості Київської Русі

            Київська Русь залишила для нащадків великий масив речей, предметів, письмових творів, які виступають прямо чи опосередковано джерелами з вивчення її історії. В тому числі подій і процесів ХІІ – ХІІІ століть. Найбільш достовірними з історичної точки зору є релікти історичної дійсності: знаряддя праці, зброя, посуд, прикраси, руїни міст і фортець, храмів т. ін. Вони всі є витворами свого часу, мали певну функціональну роль. Такі релікти є безпосередніми свідками епохиРозмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 2075 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Голодомор 1932 – 1933 рр. і Західна Україна

Польська держава стала інструментом поневолення українського народу. Кінець 20-х — початок 30-х рр. ознаменувався новим небувалим погромом українства. З початком світової економічної кризи в 1929 р. відновилась польська колонізація Західної України. В українські села прибували десятки тисяч польських колоністів, які одержали парцельовану землю. Посилилась антиукраїнська спрямованість польської політики. Восени 1930 р. пілсудчики приступили до широкомасштабної «пацифікації» українського населення. У ході пацифікації було заарештовано більше двох тисяч українців. Від кривавих розправ померли десятки чоловік, тисячі тяжко поранено.Розмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 2022 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Сутність та зміст законодавчого процесу

Діяльність парламентів визначає характер і зміст парламентаризму. Парламентаризм - це система такої взаємодії держави і суспільства, для якої характерними є визнання провідної або, в наш час, особливої і достатньо суттєвої ролі в здійсненні державно-владних функцій загальнонаціонального постійно діючого представницького органу. Таке визначення парламентаризму означає, що його не слід пов`язувати з якимись конкретними формами державного правління. Явище парламентаризму в тій чи іншій формі притаманне кожній демократичній країнРозмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 1400 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Сутність та зміст законодавчого процесу

Діяльність парламентів визначає характер і зміст парламентаризму. Парламентаризм - це система такої взаємодії держави і суспільства, для якої характерними є визнання провідної або, в наш час, особливої і достатньо суттєвої ролі в здійсненні державно-владних функцій загальнонаціонального постійно діючого представницького органу. Таке визначення парламентаризму означає, що його не слід пов`язувати з якимись конкретними формами державного правління. Явище парламентаризму в тій чи іншій формі притаманне кожній демократичній країнРозмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 1656 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Проблеми та шляхи реформування законотворчої діяльності Верховної Ради України

Події жовтня – грудня 2004 р. в Україні, які одержали назву Помаранчевої революції, стали ознакою політичної кризи у державі, засвідчили наявність значного розриву між широкими масами населення та владою. Цей розрив найбільш відчутним був у світоглядній та соціально-економічній сферах і був закріплений можливостями впливати на законодавчий процес шляхом фальсифікацій результатів парламентських та президентських виборів. Після повторного голосування другого туру президентських виборів і перемоги на них В. А. Ющенка стало очевидним, що з метою уникнення в майбутньому таких політичних криз необхідне реформування не лише механізму управління, перерозподілу повноважень між гілками влади, але й реформування законодавства у сфері процедури прийняття законів.Розмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 1758 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Вплив політичних партій на законодавчий процес у парламенті України

Згідно статті 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам   України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України. Така ситуація породжує нерівномірне розмежування повноважень між гілками влади. Варто відзначити, що український парламент - Верховна Рада України, - який, відповідно до Конституції, є єдиним законодавчим органом держави, здійснює регулювання широкого кола суспільних відносин. Закони створюють ґрунтовну базу для наступного формування політики в кожній важливій сфері. Тому дослідження різноманітних характеристик результатів законотворення є важливим для розуміння того, як будується фундамент політичного процесуРозмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 1615 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно

Лобізм як фактор законотворчої діяльності

            Під лобіюванням слід розуміти як будь-яку форму налагодження зв’язків з урядом з метою впливу на державну політику, за що береться певна плата. Лобісти наймаються для представлення інтересів конкретної особи або групи осіб у їхніх ділових відносинах з урядом. Від імені своїх клієнтів лобісти зв’язуються з державними посадовими особами, намагаючись впливати на прийняття рішень на державному рівні, наприклад, на розробку законодавчих пропозицій, концепцій або програм, надання грантів або іншого фінансового сприяння, виділення державних замовлень або призначення на державну посадуРозмістив: Admin 12 лютого 2012 | Переглядів: 1476 | Коментарі: 0 | детальніше
Рейтинг статті: Відмінно
1 [2] 3 4 5
  Популярні
  Опитування
Чому українці часто соромляться визнавати себе українцями?
Бо не знають своєї історії
Тому що українці це виключно злочинці, повії та інші маргінали
Бути росіянином, поляком чи американцем більш престижно
Loading
  Вхід на сайт
ПЕРЕКЛАДАЧ ОНЛАЙН
Copyright © 2005-2017 by Mykola Vitenko
Прикарпатський порталНовиниПогодаАвто Спорт Реферати Аукціон ТуризмМобільний світФорумОголошенняКаталогРекламаГороскопиПошта РоботаЧатиМагазинФiнансиПошукКомп'ютериЛистівкиЗнайомстваБлогиАнекдотиМузикаФотоРадіоМистецтвоХобіРозсилкиРайониВідеоАкціїТелегiдБiблiотекаIсторiяМагазиниТоп 100ЩоденникиПрограмиУкраїнський проектПрикарпатська ледіУкраїнський жіночий порталНерухомість ПрикарпаттяПортал українських колекціонерів УКРАЇНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ ПОРТАЛКОМПЮТЕРНА УКРАЇНАMAN.IF.UAУкраїнська хатаТУРИСТИЧНИЙ ПОРТАЛ